Yükleniyor...

Karakaş Mahallesi 267 Ada 13 Parselde Fabrika

Karakaş Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-962
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karakaş Mahallesi 267 Ada 13 Parselde Fabrika
Envanter No 39-01-962
Yapı Türü Endüstriyel
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz-taş tuğla örgülü, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Yapının dikkat çeken mimari elemanı olarak güneybatı cephesinde 5 parsel ile bitiştiği yerde tuğla örgülü ve dairesel planlı bacası yer alır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karakaş Mahallesi
Belde
Mevki Karakaş Mahallesi
Sokak Gazhane Sokak No:57
Ada 267
Pafta 4
Parsel 13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin
Malzeme Taş-tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım 267 ada 13 parselde yer alan yapı, Gazhane ve Adalet Sokakların kesişiminde bulunur. Yapı, dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz-taş tuğla örgülü, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Gazhane Sokak cephesi giriş (ön) cephesi olup, asimetrik planlamalı, 2 adet çift kanatlı ferforje kapısı, 1 adet küçük ve 1 adet büyük dikdörtgen penceresi bulunur. Yapının dikkat çeken mimari elemanı olarak güneybatı cephesinde 5 parsel ile bitiştiği yerde tuğla örgülü ve dairesel planlı bacası yer alır. Baca tepe noktası ile altında 2 adet silmeye sahiptir. Kuzey (Adalet Sokak) cephesinde ise tuğla-briket ile örülmüş 3 adet dikdörtgen penceresi bulunur. Yapının içine girilememiş olup, cephe pencere açıklık düzeninden yüksekçe tutulmuş tek zemin katlı olduğu düşünülmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Fabrika
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Çatısı ve kiremitleri onarım görmüştür.
Gözlemler Kuzey (Adalet Sokak) cephesinde tuğla-briket ile örülmüş 3 adet dikdörtgen penceresi bulunur.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita X
Kroki X
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11/12/2017-4636
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.