Yükleniyor...

Karaabalar Kalesi

Karaabalar Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-060
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karaabalar Kalesi
Envanter No 39-04-060
Yapı Türü Askeri
Dönemi
Genel Tanım Köyün 3,1 km doğusunda, Bulgaristan sınırında, 65 nolu sınır taşının güneyinde, orman içerisinde yer almaktadır. Tamamen yıkılmış durumdadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Karaabalar Köyü
Belde
Mevki Kale Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Kale duvarları tamamen yıkılmış zeminde yığınlar şeklinde görülebilmekte, duvar hattı bu yığınlardan takip edilebilmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır. Kalenin içinden geçen sınır hattı yolu kaleyi ikiye ayırmıştır. Kalenin 1/3 lük kısmı Bulgaristan'da kalmaktadır. Düzensiz taşlarla işlenen kalenin duvarları, ancak zemin seviyesinde mevcuttur. Duvarlar harçsız olarak işlenmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.