Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 203 Ada 6 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-993
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 203 Ada 6 Parsel Konut
Envanter No 39-08-993
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı oldukça dik arazi üzerinde dikdörtgen planlı zemin+1 katlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Yapının zemin kat arazi eğimi ve Kale Caddesinin kotu nedeniyle batı bahçe cephesinden izlenebilmektedir. Yapının cephesi simetrik olarak düzenlenmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Kale Caddesi, No:33/1-2
Ada 203
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Tuğla-betonarme
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Kale Caddesi üzerinde 203 ada 6 parselde yer alan yapı oldukça eğimli-dik arazi üzerinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. Tuğla duvar örgülü yapı sıvalı ve boyalı olup çatısı onarım görmüştür. Yapının zemin kat arazi eğimi ve Kale Caddesinin kotu nedeniyle batı bahçe cephesinden izlenebilmektedir. Yapı asimetrik cephe düzenlemeli olup doğu (cadde) cephesi duvarından geçilerek merdivenlerle 1. kat kapısına ulaşılmaktadır. Cadde cephesinde 1. Katta üç adet pencere, kuzey cephede bir pencere, güney zemin kat cephesinde 1 pencere bulunur. Yapının bahçe cephesinden zemin kata girilmektedir. 1. Kat güneybatı cephesinde köşe penceresi uygulaması benzer dönem yapılarında da izlenmektedir. Zemin ve 1. Kat ayrımı ile çatı saçağı altında sıva ile yapılmış silme kuşağı bulunur. 1. Kat bahçe cephesi balkonludur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Tuğla duvar örgülü yapı sıvalı ve boyalı olup çatısı onarım görmüştür.
Gözlemler 1. Kat güneybatı cephesinde köşe penceresi uygulaması benzer dönem yapılarında da izlenmektedir. Zemin ve 1. kat ayrımı ile çatı saçağı altında sıva ile yapılmış silme kuşağı bulunur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.