Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 188 Ada 8 Parselde Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-988
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 188 Ada 8 Parselde Konut
Envanter No 39-08-988
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi 1930
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Hafif eğimli bir arazide yer alan yapı dikdötgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Moloztaş duvar örgülü yapı sıvalı olup Belediysince düzenlenmiş emlak bildirimine göre 1930 yılında inşa edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Karakol Caddesi No:13/1-2
Ada 188
Pafta
Parsel 8
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Karakol caddesi üzerinde 188 ada 8 parselde yer alan yapı, hafif eğimli arazi üzerinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kireit örtülüdür. Moloztaş duvar örgülü yapı sıvalı olup Belediyesince düzenlenmiş emlak bildirimine göre 1930 yılında inşa edilmiştir. Yapının giriş cephesi güney (karakol) cephesi olup cadde cephesinde orta eksende tek taraflı 9 basamakla 1. kata çıkan merdivenler bulunur. Zemin ve 1. katta merdivenin her iki yanında birer dikdörtgen pencere bulunur. Yapının zemin katında güneydoğu bahçe kapısından geçilmektedir. zemin kast batı cephesinde bir, 1. katta iki adet pencere bulunur.Yapının doğu cephesi zemin kat girişi üzerinde eklenti bulunur. Yapının kuzey bahçe cephesi ve iç yapısı gözlemlenememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Moloz taş duvar örgülü yapı sıvalıdır.
Gözlemler Yapının doğu cephesi zemin kat girişi üzerinde eklenti bulunur. Yapının kuzey bahçe cephesi ve iç yapısı gözlemlenememiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.