Yükleniyor...

Kale Mahallesi 186 Ada 13 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-986
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi 186 Ada 13 Parsel Konut
Envanter No 39-08-986
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı, kareye yakın diikdörtgen planlı, zemin+2 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü olduğu düşünülen yapının üst yapısı tamamen göçmüştür. Yapı yığma moloztaş duvar örgülü ahşap destekli olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. 2.katının sokak (doğu) cephesinde hafif çıkmalı olduğu görülmüştür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Dik Sokak
Ada 186
Pafta
Parsel 13
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+2
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Dik Sokak üzerinde 186 ada 13 parselde yer alan yapı kareye yakın diikdörtgen planlı, zemin+2 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülü olduğu düşünülen yapının üst yapısı tamamen göçmüştür. Yapı yığma moloztaş duvar örgülü ahşap destekli olup ahşap payandalarla desteklenmiştir. 2.katının sokak (doğu) cephesinde hafif çıkmalı olduğu görülmüştür.Güneydoğu cepheden sokağa açılan kapı ile bahçeye; güney bahçe cephesinden de yapıya girildiği düşünülmektedir.Yapının sokak cephesi hariç diğer cepheleri ve iç mimarisi metruk ve yıkık olması nedeniyle gözlenememiştir. Kuzey cephesi tamamen sağır olup doğu sokak cephesinde zemin katta orta eksende bir, 1. katta iki adet dikdörtgen pencere vardır. 1. kat ve çatısı çökmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapının sokak cephesi hariç diğer cepheleri ve iç mimarisi metruk ve yıkık olması nedeniyle gözlenememiştir. Kuzey cephesi tamamen sağır olup 1. kat ve çatısı çökmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.