Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

PROJENİN AMACI

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; Sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi ve bilgi kirliliğinden arındırılarak ileriye dönük toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak verilerin elde edilmesi, kültür mirasımıza ait tüm bilgilerin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa yakasında bulunan verimli Trakya toprakları Anadolu ile Avrupa arasında kültür koridorunda bulunmaktadır. Bu itibarla zengin bir kültür mirasına ev sahipliği Devamı için tıklayınız...

ENVANTER HARİTASI

ÖRNEK ENVATERLER

Evren Mahallesi 182 ada 7 parsel konut
Evren Mahallesi 182 ada 7 parsel konut
Detaylar
Karakaş Mahallesi 29 Ada 45 Parselde Konut
Karakaş Mahallesi 29 Ada 45 Parselde Konut
Detaylar
Babaeski Cedid (Semiz) Ali Paşa Camii
Babaeski Cedid (Semiz) Ali Paşa Camii
Detaylar
Çamlıküstü Eski Mezarlığı
Çamlıküstü Eski Mezarlığı
Detaylar