Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

PROJENİN AMACI

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; Sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi ve bilgi kirliliğinden arındırılarak ileriye dönük toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak verilerin elde edilmesi, kültür mirasımıza ait tüm bilgilerin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa yakasında bulunan verimli Trakya toprakları Anadolu ile Avrupa arasında kültür koridorunda bulunmaktadır. Bu itibarla zengin bir kültür mirasına ev sahipliği Devamı için tıklayınız...

ENVANTER HARİTASI

ÖRNEK ENVATERLER

Üsküp Laka Çeşme Kuzey Tümülüsü
Üsküp Laka Çeşme Kuzey Tümülüsü
Detaylar
Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Deposu
Alpullu Şeker Fabrikası Malzeme Deposu
Detaylar
Kocayazı Kula Yolu Tümülüsü
Kocayazı Kula Yolu Tümülüsü
Detaylar
Kırklareli, Merkez 427 ada 10 parsel 7 Nolu korugan
Kırklareli, Merkez 427 ada 10 parsel 7 Nolu korugan
Detaylar