Yükleniyor...

İkiz Höyükler A-b Tümülüsleri

Küçükkarıştıran, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1001
Genel Bilgiler
Yapı Adı İkiz Höyükler A-b Tümülüsleri
Envanter No 39-05-1001
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipinin yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim konik olmak üzere küre, yarımküre ve biçimsiz tümülüsler gibi tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek; çoğunlukla ise gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Küçükkarıştıran
Belde Büyükkarıştıran
Mevki
Sokak
Ada 239
Pafta
Parsel 39-40
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli I. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi I. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik
Şimdiki Durumu Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilaç fabrikasının kuzeyinde D-100 Karayolu, Küçükkarıştıran Mahallesi yoluna cepheli ve yolun doğusunda yer almaktadır. Yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle oldukça tahrip olmuş, orijinal yapılarını kaybetmişlerdir.
Önerilen Koruma
Gözlemler Tümülüsle yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle oldukça tahrip olmuş, orijinal yapılarını kaybetmişlerdir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16.04.2019-5882
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.