Yükleniyor...

İğneada Kasapçayırı Tümülüsü Ve Mezarlık Alanı (nekropol)

, Demirköy
ENV. NO: 39-03-118
Genel Bilgiler
Yapı Adı İğneada Kasapçayırı Tümülüsü Ve Mezarlık Alanı (nekropol)
Envanter No 39-03-118
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy
Belde İğneada Beldesi
Mevki Kasapçayırı Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazılarına maruz kalması.
Şimdiki Durumu Beldenin 5,4 km kuzeyinde bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır. Orman arazisi içerisinde yer almaktadır. Tümülüsün tepe noktasında doğu-batı ekseninde kaçak kazı çukuru mevcuttur. Ancak kazılar esnasında mezar odasına ulaşılamadığı gibi, çevresinde herhangi bir keramik parça varlığı da görülmemiştir. Ayrıca tümülüs çevresinde define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilen, çok sayıda mezarın yer aldığı belirlenmiş olup, bu itibarla tümülüs ve çevresi belirlenen koordinatlar itibarı ile nekropol alanı olarak tescil edilmiştir.
Önerilen Koruma 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca tescil edilmiş olup, tümülüsün gelecek yıllarda kaçak kazılar sonucu yok olmasını önlemek amacıyla kurtarma kazısı yapılmalıdır.
Gözlemler Mera alanında bulunan tümülüsün tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 13.03.2014-1576
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.