Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

İsimler, Lakaplar

Dünyaya gelen çocuklara genellikle imam tarafından isim konulması sağlanır. Bu mümkün olmazsa evin veya akrabaların büyüğü tarafından isim konur. İsim koyacak kişi abdest alır, çocuğu kucağına alarak kıbleye doğru döner ve ezan okur. Ezan bitiminde çocuğun kulağına üç kez ismini seslenir.

Çocuğa konulacak isim büyüklerin de razılığı alınmış ve önceden kararlaştırılmış bir isimdir. Bölgemizde doğan çocuklara genellikle şu isimler verilir.

Kız İsimleri

Aliye
Bahriye
Emine
Fahriye
Fethiye
Hamdiye
Habibe
Halime
Kadriye
Kaniye
Lütfiye
Muradiye
Mümine
Nazmiye
Nebiye
Nuriye
Nazife
Remziye
Saniye
Sadiye
Safiye
Ülviye
Yaşariye
Zekiye

Erkek İsimleri

Ali
Bahri
Emin
Fahri
Fethi
Hamdi
Habip
Halim
Kadri
Kani
Lütfi
Murad
Mümin
Nazmi
Nebi
Nuri
Nazif
Remzi
Sani
Sadi
Safi
Ülvi
Yaşar
Zeki

Kırklareli’nden 443 adet lakap derlenmiştir. İnsanların birbirinden ayrılmasını, daha kolay tanınmasını sağlayan lakaplara konusunda yapılan bu derlemelerden elde edilen lakaplara şu örnekleri verebiliriz.

Acele Hasan / Arabacılar
Aynalar / Bakırcılar
Balcılar / Baltalılar
Bekârlar / Bodurlar
Boşnaklar / Burgucular
Cinler / Çakmaklar
Çeşmeliler / Çilingirler
Çobanlar / Çürükler
Dağlılar / Demokratlar
Dereliler / Dikmeler
Fıçıcılar / Gavalcı
Gevezeler / Hocalar
İnce Belliler / Kabak Ahmetler
Kalaycılar / Kasaplar
Kaynakçılar / Keçiciler
Korucular / Köseler
Minareciler / Öküsçüler
Palabıyıklar / Paşalar
Pintiler /Pomaklar
Sakallılar / Sazcılar
Sıkılar / Solaklar
Sütçüler / Şayakçılar
Taktakçılar / Terziler
Tokmaklar / Topçular
Uzunlar / Yan Çeneliler
Yangöz / Ahmetler / Yörükler

Bu Bölüm İçin Yararlanılan Kişiler ;

BAĞLARTEPE, Raif; 1954 Oruçlu Köyü doğumlu,
BATAN, Tuncay; 1960 Üsküp Kasabası doğumlu,
CAN, Kamber; 1957 Malkoçlar Köyü doğumlu,
GICAN, Mehmet Ali; 1956 Erikler Köyü doğumlu,
KAYA, Eyüp; 1956 Bayramdere Köyü doğumlu,
KAYGI, Mahmut; 1948 Çiftlikköy doğumlu,
KARAMAN, Rafet; 1931 Dolhan Köyü doğumlu,
KURTULMUŞ, Ayşe; 1966 Sakızızköy Kasabası doğumlu,
KURTULMUŞ, Fatma; 1928 Bulgaristan Burgaz İli Aydos Kasabası Karatepe Köyü doğumlu,
KURTULMUŞ, Ülbiye; 1962 Karahalil Kasabası doğumlu,
ÖZÇELİK, Nail; 1948 Ahmetçe Köyü doğumlu,
SEVİLMİŞ, Mazlum; 1940 Yeniköy doğumlu,
SEZEN, Mustafa ; 1935 Küçükkarıştıran Köyü doğumlu,
YILMAZ, Aydın ; 1945 Lüleburgaz Müsellim Köyü doğumlu,