Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Türküler

Kırklareli; Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınan Balkanlar’daki topraklara yerleşen Türkler’in, 1877 – 78 Osmanlı Rus- Savaşı ile başlayan tersine göç ile buraya gelmiş insanların yaşadığı bir sınır şehridir.

Kırklareli türküleri de, yöre insanının bu göçü gibi Balkanlar’da doğmuş Kırklareli’ne göç etmiştir. Kaybedilen topraklarda savaşan insanlarımızın kahramanlıklarını ve acılarını, göçün ayırdığı sevgililerin özlemlerini, birbirine kavuşanların sevinçlerini yaşatmaktadır. Geçmişte Osmanlı sınırları içinde olup da 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı ile kaybedilen topraklar ile ilgili de pek çok türkü söylenmektedir. Türkülerin bir kısmı Balkan göçmenleri ile Yurda gelmişken, bir kısmı da yerli halk tarafından üretilmiş ve yaşatılmıştır. Türkülerimiz, sevgiyi, acıyı, gurbeti ve özlemi konu edinmiştir.

Kırklareli Eriklice Köyü 1956 yılı doğumlu olup halen Kırklareli’nde yaşayan mahalli THM sanatçılarımızdan Faruk Yılmaz, yöremizden ve Bulgaristan’dan pek çok türkü derleyerek bunları TRT repertuarına kazındırmıştır. Kofçaz İlçesi Terzide Köyü 1956 yılı doğumlu olup halen Kırklareli’nde yaşayan emekli öğretmen ve mahalli THM sanatçılarımızdan Hasan ÖZTÜRK de kendi ilçe ve köylerinden pek çok türkü derlemiştir. Yine yöremizin müzik kültürünün yaşatılmasında Arif ŞENTÜRK’ün de katkıları büyüktür. Kendine özgü ses ve yorumuyla Süheyla SOLAK’da türkülerimizin tanıtılmasına katkıda bulunan mahalli THM sanatçılarımızdır. Bu THM sanatçımız ulusal televizyon kanallarında türkü programları yaparak türkülerimizin yaşatılmasına ve yöremizin tanıtılmasına büyük katkı sağlamaktadırlar.

Ayrıca Kırklareli yöresi türkülerinin derlenerek tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında Aşık Ali TAMBURACI, Muzaffer SARISÖZEN, Çeşmeköylü Sezai ÇETİN, Terzidere Köyünden Hasan Hüseyin AŞIK, Hüseyin YALTIRIK, Ali BALI, Mehmet BUDAK, Bülent ÇETİNKOL gibi sanatçı ve müzik araştırmacılarının büyük katkıları bulunmaktadır.

Yine 2012 yılında Valiliğimiz tarafından içerisinde yöremize ait 12 adet türkünün bulunduğu “Türkülerle Kırklareli” adlı türkü CD’si hazırlanarak türkü severlerle buluşması sağlanmıştır.

Şimdi yukarıda isimleri belirtilen araştırmacı, derlemeci ve sanatçılar tarafından derlenerek arşive kazandırılan, notaya alınarak CD ortamında dinleyicilere ulaştırılan ve böylece gelecek kuşaklara aktarılması sağlanan türkülerden birkaçı aşağıda belirtilmektedir.

1.”Ali Derler Adına”
(Pınarhisar İlçesi Yenice Kasabasında düğünlerde sevilerek söylenmektedir.)

Ali derler adına
Her gün gider oduna
Söyle komşu oğluna
Doğru gitsin yoluna

Gitti yarim uzaklara gelemiyor aman
Ayırdılar yarimden ben dayanamam

Yarim okul önünde
Kitap almış okuyor
Elindeki laleyi
Bana bakıp kokuyor

Gitti yarim uzaklara gelemiyor aman
Ayırdılar yarimden ben dayanamam


2.“Ağlama Kız Gelin”
Hasan ÖZTÜRK tarafından Kırklareli İli Pınarhisar İlçesi Poyralı Köy kızlarından derlenmiş ve okunmuştur. Türkünün sözleri şöyledir.

Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu
Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu,

Oluyor kız gelin oluyor
Başına kına boya konuyor.
Anası garip anası
Gümüşten sim kaynanası,
Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu
Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu.

Atladı gitti ye eşiği
Sofrada kaldı ya kaşığı
Gelinin arabası bellidir
İçinde gelin tellidir.

Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu
Ağlama kız gelin ağlama
Dökme telini pulunu.

3.“Ah Selanik”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 16 Temmuz 1947 tarihinde, Kasap Tahsin’den, Vize’de derlenmiştir.

4.“Akça Köyün Bağları”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 09 Ağustos 1947 tarihinde Arife TİMUR’dan derlenmiştir.

5.“Aşık Oldum Ben Bir Kaşı Kareye”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Aşık oldum meclisine
Ben bir kaşı kareye
İçimizde yok mudur tabip
Gelsin girsin ahreye
Benim bir efendim vardır
Merhem de olur yareye.

Gel efendim at boynuma
Siyah ta zülfün kemendi.
Şimden sonra sen ol benim
Sen ol da benim efendim.

Teste melim teste gülüm
Teste de ibrik kim büker
Derhunime ateş düştü
Ah derhunim yanar tüter
Ellerin üç-beş yari var
Ah bana bir tanem yeter.

Hangi bir derdime yanayım
Dağlar derdim var benim
Başımı sevdalara saldı
Yarlen cengim var benim.

Hangi dağdan aşar isem
Dağın da karı erisin
Hangi bir çeşmeden su içersem
Ah lüleleri kurusun.
Benden başka yar seversen
Seven de sinen çürüsün.

Hangi bir derdime yanayım
Dağlar derdim var benim.
Başımı sevdalara salan
Yarlen cengim var benim.

6.”Avlu Dibi”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 15 Ağustos 1947 tarihinde, Fatma GÜRSU’dan, Kırklareli’nde derlenmiştir.

7 .” Bahçelerde Biberiye”
TRT müzik dairesi THM repertuarı sıra no: 1366 da kayıtlı olan türkü, Aşık Ali TAMBURACI tarafından derlenmiş ve Nida TÜFEKÇİ tarafından notaya alınmıştır. Türkünün sözleri şöyledir:

Bahçelerde biberiye
Şişe dolu anberiye
Sen benimsin gel beriye

Aman aman aman balabancı
Sol yanında vardır sancı
Aman makidonlu makidonlu
Güzellerin içinde pek şanlı.

Bahçelerde olur marul
Sular akar harıl harıl
İnce belden sıkı sarıl.

Aman aman balabancı
Sol yanımda vardır sancı
Aman makidonlu makidonlu
Güzellerin içinde pek şanlı.

Bahçelerde olur haşhaş
Rakı içtim oldum serhoş
Ela gözler olur bir hoş.

Aman aman balabancı
Sol yanımda vardır sancı
Aman makidonlu makidonlu
Güzellerin içinde pek şanlı.

8.”Bana Derler Gazi Boşnak”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 16 Temmuz 1947 tarihinde Ahmet KÖK’ten, Kırklareli’nde derlenmiştir.

9.“Ben Gitmem Çarıklıya”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Ben gitmem çarıklıya
Tarlası ayrıklıya
Ben gitmem çarıklıya
Tarlası ayrıklıya
Mevlam nasip eylesin
Boynu gravatlıya
Mevlam nasip eylesin
Boynu gravatlıya.
Yalelli yalelli
Yalelli yalelli.

10.“Ben Gitmem İnekliye”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 14 Ağustos 1947 tarihinde, Aşık Ali TANBURACI’dan, Kırklareli’nde derlenmiştir.

11.“Beyler Bahçesinde Vurdular Beni”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Beyler bahçesinde vurdular beni
Ölmeden tezgereye validem, koydular beni
Ölmeden tezgereye validem, koydular beni.

Yarin de çevresine sardılar beni
Ağla hey gözlerim de kan ağla ayrılık günüdür.
Söyle hey dillerim de söyle muhabbetin sonudur.

Beyler de bahçesinde eğlenemedim
Davulla zurnayla validem, evlenemedim.
Davulla zurnayla validem, evlenemedim.

Diyecek sözlerimi söyleyemedim
Ağla hey gözlerim de kan ağla ayrılık günüdür.
Söyle hey dillerim de söyle muhabbetin sonudur.

12.”Budin”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 16 Temmuz 1947 tarihinde Ahmet AŞIK’tan Vize İlçesi, Evrenli Köyü’nde derlenmiştir.

13.”Derdim Çoktur”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 15 Ağustos 1947 tarihinde Vahid Lütfi SALCI’dan, Kırklareli’nde derlenmiştir.

14.”Dere Geliyor Dere”
Saadet KARACA’dan derlenmiştir.

Dere geliyor dere yalelel ya lelel
Kumunu sere sere yalelelli,
Al beni götür dere
Yarin olduğu yere.

Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelelli

Ben armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Ben yarimin ismini
Gömleğime işledim.

Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelelli

Armut dalda bir iki
Saydım baktım on iki
On ikinin içinde
Birincisi benim ki

Amanın aman aman
Zamanın zaman zaman
Bizim düğün ne zaman yalelelli

15.“Drama’nın İçinde Kurulur Pazar”
(Lüleburgaz İlçesine bağlı Düğüncübaşı Köyü insanları, 1924 yılı mübadelede Y unanistan’ın Drama Kasabasından göç gelmiştir. Bu türkü bu köyde halen sevilerek söylenmektedir.)

Drama’nın içinde kurulur Pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
Vurun kızlar vurun, vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde bulalım

Drama’da ekerler ayvayla hurma
Kızlara yakışır davulla zurna
Vurun kızlar vurun, vurun vuralım
Bu geceki geceyi nerde kuralım

16.“Gel Dediniz Geldim İşte”
Hasan ÖZTÜRK tarafından derlenerek okunmuştur. Vahit Lütfi Salcı’ya ait olan bu türkünün sözleri şöyledir.

Hey erenler bezmimize
Gel dediniz geldim işte
Tatlı canını sen bize
Ver dediniz verdik işte.
Tatlı canını sen bize
Ver dediniz verdik işte.

Dinle öten bülbülleri
Kokla lale sümbülleri
Bahçemizdeki gülleri
Der dediniz derdik işte.
Bahçemizdeki gülleri
Der dediniz derdik işte.

Kaldım bir aba bir hırka
Onu da soyundum hakka
Sen vücudunu çarmıha
Ger dediniz gerdik işte.
Sen vücudunu çarmıha
Ger dediniz gerdik işte.

Yeter çektiğim azap renç
Artık maceradan vazgeç
İçimizden bir güzel seç
Sev dediniz sevdik işte.
İçimizden bir güzel seç
Sev dediniz sevdik işte.

Ayır dolusun boşunu
Vahit iyi bil dostunu
Meydanımıza postunu
Ser dediniz serdik işte.
Meydanımıza postunu
Ser dediniz serdik işte.

17.“Giderim Giderim Varna Görünmez”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından 21 Eylül 1993 tarihinde Sezai ÇETİN’den, Kırklareli Merkez ilçeye bağlı Çeşmeköy’den derlenmiş ve Kırklareli İl Kültür Müdürlüğü Folklor arşivine alınmıştır.

Türkünün sözleri şöyledir:

Giderim giderim ooof
Varna görünmez
Dönerim arkama bakarım ooof
Kimseler gelmez
Dönerim arkama bakarım ooof
Kimseler gelmez

Babam da ihtiyar ooof
Ata binemez
Nişanlım küçüktür ağ-beyler ooof
Yolları bilmez.
Nişanlım küçüktür ağ-beyler ooof
Yolları bilmez

Söyle Elif kız söyle ooof
Türkünü söyle
Türkü de bilmiyom ağ-beyler ooof
Kuran okurum.
Türkü de bilmiyom ağ-beyler ooof
Kuran okurum.

Esvaplarım sandıkta ooof
Basılı kaldı.
Evde nişanlım ağ-beyler ooof
Yasılı kaldı.
Evde nişanlım ağ-beyler ooof
Yasılı kaldı.

Yetişin kardaşlar yetişin ooof
Aldılar beni
Deli de orman şaykaları ooof
Çaldılar beni
Deli de orman şaykaları ooof
Çaldılar beni

18.”Grep”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 09 Ağustos 1947 tarihinde Zehra KAHRAMANLAR’dan Kırklareli’nde derlenmiştir.

19.“Güldaniyem”

Faruk YILMAZ tarafından derlenmiş ve okunmuştur. Türkünün sözleri şöyledir.

Gidene bak gidene
Gidip te dönmeyene
Nasıl gönül vereyim
Kendini bilmeyene
Sana yandım Güldaniyem.

Nasıl gönül vereyim
Kendini bilmeyene
Sana yandım Güldaniyem.

Ekin ektim çok olsun
Eski yarim yok olsun
Yeniden bir yar sevdim
Onun ömrü çok olsun
Sana yandım Güldaniyem.

Yeniden bir yar sevdim
Onun ömrü çok olsun
Sana yandım Güldaniyem.

Evin kiremidini
Sever miydin sen beni
Sen beni sevmiş olsan
Gurbete gider miydin
Sana yandım Güldaniyem.

Sen beni sevmiş olsan
Gurbete gider miydin
Sana yandım Güldaniyem.

Ay doğar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
Benim nazlı sevdiğim
Gel deyince nazlanır
Sana yandım Güldaniyem.

Benim nazlı sevdiğim
Gel deyince nazlanır
Sana yandım Güldaniyem.

20.”Hasseler Giymiş”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 16 Temmuz 1947 tarihinde Mehmet GEÇİT’ten Vize İlçesi’nde derlenmiştir.

21.“Haticem”

Kaynar kazan taşmaz mı?
Ay akşamdan aşmaz mı?
Merak etme nazlı da Haticem
Ayrılan kavuşmaz mı?

Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ben buradan gidemiyon Haticem
Sevdan bağladı beni.

22.”İnce Giyerim İnce”
Muzaffer SARISÖZEN tarafından 1947 tarihinde Saadet KARACA’dan derlenmiştir.

Yöreye ait türkünün sözleri şöyledir:
İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence
İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana

Derelerin çakılı
Nerden aldın akılı
Döne döne oynuyor
Ağabeyimin çakırı
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana

Dereler çakıl taşlı
Ördekler yeşil başlı
Benim sevdiğim dilber
Al yanak kalem kaşlı
Of sen yana ben cama
İkimiz resmini çıkarsınlar yan yana

23.“Haydi Bre Yusuf Kara Yusuf”
Faruk YILMAZ tarafından derlenmiş ve okunmuştur.

Haydi bre Yusuf Kara Yusuf
Gel gayrık eve, gel gayrık eve
Gelmem anam gelmem bobam
İlamım çıkmış sağ gelmem eve.
Vur emrim çıkmış sağ dönmem eve.

Şıpka Balkanında Yusuf
Martin sesi var, martin sesi var
Varın bakın çantasında
Acep nesi var, acep nesi var.
Bir çift potin ile Yusuf
Bir mor fesi var, bir mor fesi var.

Haydi bre Yusuf Kara Yusuf
Gel gayrık eve, gel gayrık eve
Gelmem anam gelmem bobam
İlamım çıkmış sağ gelmem eve.
Vur emrim çıkmış sağ dönmem eve.

24.“Kanlı Kavak”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Kanlı kavak ah ne gidersin engine
Baş bezirgan damga da vurmuş rengine
Beş bezirgan damga da vurmuş rengine
Şimdi rağbet güzel ile zengine.
Gel yarim gel gel otur benim dizime
Tok zülüflerin gölge de vursun yüzüme.

Kanlı kavak kimler kırdı dalını
Kimden kime arz edeyim halimi
Kimler aldı al yanağının balını
Gel yarim gel,gel otur benim dizime
Tok zülüflerin gölge de vursun yüzüme.

25.“Kaynana Türküsü”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Kaynana dövülür mü?
Kaynana dövülür mü?
Kaynanasını döven de gelin hanım
Mahallede övünür mü?
Kaynanasını döven de gelin hanım
Mahallede övünür mü?

Kaynana darıldı
Kaynana darıldı
Ne darılırsın mari kaynana
Oğlun bana sarıldı
Ne darılırsın mari kaynana
Oğlun bana sarıldı.

Kara tavuk kaçıyor
Kanadını açıyor
Kaynanasını döven de gelin hanım
Mahalleden kaçıyor.
Kaynanasını döven de gelin hanım
Mahalleden kaçıyor.

26.“Kına Türküsü”
(Anonim olup, Kırklareli ilçe ve köylerinde yapılan düğünlerin kına gecelerinde gelinin eline kına vurulurken söylenen türküdür. Geline kına yakılırken söylenen türkü o kadar dokunaklı söylenmektedir ki, gelin hemen ağlamaya başlar.)

Vurun gelinin kınasını
Aylesin dursun anası
Vurun gelinin kınasını
Aylesin dursun anası
Atladım geçtim eşiği
Hani ya bu gelinin döşeği.

Şen olsun dayler şen olsun
Hani ya bu gelinin kaynanası
Aylesin dursun gelin anası
Atladım geçtim urganı
Hani ya bu gelinin yorganı.

Şen olsun dayler şen olsun
Aylesin dursun gelin anası

27.“Kırmızı Gül”
Aşık Ali TAMBURACI tarafından derlenmiştir.

Kırmızı gülün alı var (aman aman)
Her gün ağlasam da yeri var
Bugün benim efkarım var (aman aman)
Ah bu gönül arzular seni seni yar seni

Kırmızı gülü budarlar (aman aman)
Altına meclis kurarlar
Güzeli candan severler (aman aman)
Ah bu gönül arzular seni seni yar seni

Kırmızı gülün pürçeği (aman aman)
Yar önünde oynar köçeği
Neyleyim yarsız döşeği (aman aman)
Ah bu gönül arzular seni seni yar seni

28.“On Beş Arşın Feracemin Şeridi”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

On beş arşın feracemin şeridi dal boylum hey aman
Ah yüreğimde yağ kalmadı eridi.
Sevda beni günden güne bürüdü dal boylum hey aman.

Ben gider oldum bana da ağlar bulunmaz
Derdimi söylesem yare inanmaz.

Ne hoş olur mor mintanın yenleri dal boylum hey aman
Geldi de geçti sayamadım günleri.
Ben sürmedim eller sürsün demleri dal boylum hey aman.

Ben gider oldum bana da ağlar bulunmaz
Derdimi söylesem yare inanmaz.

29.“Sabah Sabah Seyredelim Yalıyı”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Sabah sabah seyredelim yalıyı
Aşkım çoktur ver içelim doluyu
Aşkım çoktur ver içelim doluyu
Çok ararsın benim gibi deliyi
Mirhabımdır ah iki kaşın karesi
Meskenim olsun gül memelerin goncesi.

Sabah sabah ben o camda okurum
Ah okurum da bülbül gibi şakırım
Yar koynunda domuz gibi yatırım
Mirhabımdır ah iki kaşın karesi
Meskenim olsun gül memelerin arası.

30.“Selanik”
(Lüleburgaz İlçesine bağlı Düğüncübaşı Köyü insanları, 1924 yılı mübadelede Y unanistan’ın Drama Kasabasından göç gelmiştir. Bu türkü bu köyde halen sevilerek söylenmektedir.)

Selanik yavrum Selanik
Suyunu içtim bus bulanık

Hop trinaynam yalellim

Raymede bebek, Sıdıkada göbek
Doyran’a yolladım tellice bebek

Hop trinaynam yalellim

Akırvanın ardı tepe
Kulağında elma küpe
Uyandırsam öpe öpe

Hop trinaynam yalellim

31.“Şeker Alalım”
Hasan ÖZTÜRK tarafından Kırklareli İli Kofçaz İlçesi Terzidere Köyünde Zühre BAŞTÜRK ve Fatma Derya’dan derlenmiş ve okunmuştur. Türkünün sözleri şöyledir.

Entarimin gülleri
Esti akşam güneşi
Entarimin gülleri
Esti akşam güneşi.

Bırak yârim dalgayı
Ciddi yapalım işi
Şeker alalım şeker alalım
Köyümüze varalım nikâh olalım.

Şeker alalım şeker alalım
Köyümüze gidelim nikâh olalım.

Yeleğimin gülleri
Yedilidir yedili
Yeleğimin gülleri
Yedilidir yedili

Doğru söyle sevdiğim
Kim verdi o mendili
Şeker alalım şeker alalım
Köyümüze varalım nikâh olalım.

Şeker alalım şeker alalım
Köyümüze gidelim nikâh olalım.

32.“Uzun Kavak”
Zekeriya KURTULMUŞ tarafından NİSAN 2000 tarihinde Çeşmeköy’de Çeşmeköy’lü Sezai ÇETİN ile Çayırlı Köyü’nden Abdi ÖZÜTAŞ’tan (Aralık 2001 tarihinde hayatını kaybetmiştir.) derlenmiş olup ses ve müzik kaydı mevcuttur.

Uzun kavak gıcır gıcır gıcılar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcılar
Anne benim sol yanımda sancım var
Anne benim sol yanımda sancım var.
Ben ölürsem benden nice nice genci var
Ben ölürsem benden nice nice genci var.
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.

Uzun kavak dalın malın kurusun
Uzun kavak dalın malın kurusun
Yaprakların suda muda çürüsün
Yaprakların suda muda çürüsün.
Herkes alsın sevdiğini yürüsün
Herkes alsın sevdiğini yürüsün
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.

Uzun kavak ne gidersin engine
Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
Yaprakların benzemiyor rengine.
Anne beni verecek misin dengime?
Anne beni verecek misin dengime?
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma.

33.“Yar Yalelellim Hüseyin Derler Adıma”
Faruk YILMAZ tarafından Merkez İlçe Çeşmeköy’de Sezai ÇETİN’den derlenmiştir.

Türkünün sözleri şöyledir.

Yâr yâr yalelellim yâr
Hüseyin derler adıma(aman)
Doyulmuyor tadıma
Eller ne derse desin(aman)
Ben varacam inadıma

Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli
Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli

Yâr yâr yalelellim yâr
Ezme ile yâr ezme ile(aman)
Yâr bulunur mu gezme ile
Çok cici kızlar kandırdım(aman)
Kaşımı da gözümü süzme ilen.

Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli.
Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli.

Yâr yâr yalelellim yâr
Harmanda misirim var(aman)
Duvarda hasırım var
Seni gidi gâvurun kızı(aman)
Neremde kusurum var

Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli
Yaleli yalelelli yalelelli aman
Yaleli yalelelli yalelelli