Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Deyimler

Deyimler, kendi anlamından biraz daha farklı anlam taşıyan, kalıplaşmış kelime veya kelime gruplarıdır. İki veya daha çok kelimeden kurulu olan bu sözler, duygu ve düşüncelerimizi dikkati çekecek biçimde anlatmamızı sağlar. Kırklareli’nde derlenmiş deyimlerden bazıları şunlardır:

1.Aslan gibi Maşallah

2.Ateş püskürmek

3.Ayaklarıma kara su indi

4.Başı bacadan dışarı

5.Bıçağı taşa vurduk

6.Bir pire için yorgan yakmak

7.Boynuz kulağı geçti

8.Çetin ceviz

9.Devede kulak kadar kalmak

10.Dokuz canlı olmak

11.Dokuz doğurmak

12.Dört gözle beklemek

13.Ecel teri dökmek

14.El etek çekildi

15.Fıkır fıkır kaynıyor

16.Her şey tıkırında

17.İpleri koparmak

18.Kırkından sonra teneşir paklar

19.Kızını elle günle vermek

20.Kirişi kırmak

21.Osuruktan nem kapmak

22.Öküz altında buzağı aramak

23.Tekeden süt çıkarmak

24.Saçını süpürge yapmak

25.Sert canlı olmak

26.Suratsız şey

27.Şeker gibi insan

28.Var delisi olmak

29.Yaş yere bastık

30.Yüreğim ağzıma geldi