Yükleniyor...

Hacızekeriya Mahallesi 167 Ada 2 Parselde Konut

Hacızekeriya Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-946
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hacızekeriya Mahallesi 167 Ada 2 Parselde Konut
Envanter No 39-01-946
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 167 ada, 2 parselde yer alan yapının parsele dikdörtgen planlı, zemin kat olarak inşa edildiği görülmüştür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Hacızekeriya Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak
Ada 167
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi zemin
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz alana dikdörtgen planda oturmaktadır. Taşınmazın alt kısmı yığma moloz taş, üst kısmı ahşap karkas yığma tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Alt katta yığma moloz taşın bittiği yerde ahşap hatıl kullanılmış olup,tuğla kısma o şekilde geçilmiştir. Taşınmazın girişi kare formlu bir niş şeklinde içe girintili şekilde yapılmıştır. Taşınmazın giriş kapısının sağında ve solunda ikişer adet dikdörtgen formlu pencere konumlandırılarak cephede simetrik bir düzen sağlanmıştır. Niş içerisinde daha dar bir forma sahip dikdörtgen aydınlık pencereleri konumlandırılmıştır. Taşınmaz bitişik konumda olduğundan sağ ve sol yan cephelerinde pencere açıklığı bulunmamaktadır. Taşınmazın iç mekanında tavanların ahşap kaplı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın kırma çatı ile örtülmüş olduğu, çatı karkaslarının ve üst örtü elemanlarının hava şartlarından olumsuz etkilendiği görülmüştür.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Orta
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 16/10/2017-4477
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.