Yükleniyor...

Evrencik Iıı. Derece Arkeoloik Sit Alanı

Evrencik, Vize
ENV. NO: 39-08-1104
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evrencik Iıı. Derece Arkeoloik Sit Alanı
Envanter No 39-08-1104
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evrencik Köyü sınırları içindeki 133 ada, 10,13,14 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan yapı kalıntısını (kilise) çevreleyecek şekilde III. derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenmiştir. Kilise kalıntısı ana yoldan uzak çalılık bir alanda yer almaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrencik
Belde
Mevki
Sokak
Ada 133
Pafta
Parsel 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor Var
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 02.06.2021 tarih ve 7596 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.