Yükleniyor...

Evren Mahallesi 178 Ada 9 Parsel Konut

Evren Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-983
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evren Mahallesi 178 Ada 9 Parsel Konut
Envanter No 39-08-983
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım yapı hafif eğimli bir arazi üzerinde dikdörtgen planlıi zemin+1 katlı, kırma öatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapı tuğla-ahşap duvar örgülü bağdadi, üzeri sıvalı ve boyalıdır.1. kat cadde cephesi hafif dışa taşkın olup iki kademelidir. Kademeli çıkmalar birer adet payanda ile desteklenmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Postane Sokak No:3
Ada 178
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş+ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Evren Mahallesi Postane Caddesi üzerinde 178 ada 9 parselde yer alan yapı hafif eğimli bir arazi üzerinde dikdörtgen planlıi zemin+1 katlı, kırma öatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür. Yapı tuğla-ahşap duvar örgülü bağdadi, üzeri sıvalı ve boyalıdır. Yapının girişi (ön) cephesi caddeye bakmakta olup zemin kat orta ekseninde giriş kapısı, sol tarafta büyük dikdörtgen, sağ tarafta ise daha küçük boyutlu farklı kotta birer adet pencere bulunur. 1. kat cadde cephesi hafif dışa taşkın olup iki kademelidir. Kademeli çıkmalar birer adet payanda ile desteklenmiştir. 1. kat cadde cephesinde biri çıkma yan yüzeyinde olmak üzere altı adet dikdörtgen pencereye sahiptir. Batı cephesinden betonarme yapıya bitişik doğu cephesinde birer adet pencere bulunur. Doğu cephesinde zemin kat 1/2 oranı seviyesinde bitişik muhdes eklenti bulunur. Yapının içi ve bahçe cephesi gözlenememiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Batı cephesinden betonarme yapıya bitişik olup doğu cephesinde zemin kat 1/2 oranı seviyesinde bitişik muhdes eklenti bulunur.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/12/2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.