Yükleniyor...

Erikler Hisar Kale

Erikler Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-454
Genel Bilgiler
Yapı Adı Erikler Hisar Kale
Envanter No 39-01-454
Yapı Türü Kale
Dönemi Roma
Genel Tanım Kale kalıntısı, Erikler Köyünün 4,2 km kuzeyinde, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 130 metreye 65 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Dikdörtgene yakın bir planda olan kalede burç yoktur. Surlar harçsız ve yığma teknikte yapılmış. Kale içindeki bazı duvar temel kalıntılarında çamur harç ve tuğla kırıklı kireç harcı kullanıldığı görülmektedir. Muhtemelen Bizans Döneminde manastır olarak da kullanıldığı fikri ileri sürülmektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Erikler Köyü
Belde
Mevki Hasar Kale Mevki
Sokak
Ada 111
Pafta 16
Parsel 170
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Kuzeybatı köşesinde yaklaşık 60 cm yüksekliğinde moloz taşlar ile harçsız olarak örülmüş küçük bir parça duvar örgüsü görülebilmektedir. Güney ve doğu tarafında temel izlerinden anlaşıldığı üzere sur duvarları iki sıra halindedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.