Yükleniyor...

Emirali Kuştepe Tümülüsü

Emirali Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-681
Genel Bilgiler
Yapı Adı Emirali Kuştepe Tümülüsü
Envanter No 39-05-681
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Emirali Köyü
Belde
Mevki Kuştepe Sırtı/kuştepe Sırtı/kuştepe Sırtı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 2032-2036-2037 bir bölümleri 1. derece arkeolojik sit alanıdır.
Yüzölçümü 32500/3850/6400
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 2,8 km güneybatısında tarla içerisinde bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Yakın çevresinin sürülerek tümülüsün tahrip edilmesinin engellenmesi.
Gözlemler Etrafında tarım yapılan tümülüsün üzerinde eski kaçak kazı izleri olabilecek çöküntüler görülmektedir. Çevresinde yakın tarla sürümleri nedeniyle tümülüsün alanı devamlı olarak daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 22.02.2022-8148 sınırları revize edilerek tescilinin devamı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.