Yükleniyor...

Dokuzhöyük Tümülüsü-4

Dokuzhöyük Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-568
Genel Bilgiler
Yapı Adı Dokuzhöyük Tümülüsü-4
Envanter No 39-01-568
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Dokuzhöyük Köyü
Belde
Mevki Höyükler
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 282
Yüzölçümü 1000
Nitelik Höyük
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 1 km kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 8-9 m yüksekliğinde 35-40 m çapındadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tepesinde küçük bir kaçak kazı izi bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 27.11.2012-708
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.