Yükleniyor...

Develitepe Tümülüsü

Develi Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-425
Genel Bilgiler
Yapı Adı Develitepe Tümülüsü
Envanter No 39-08-425
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Develi Köyü
Belde
Mevki Tavşantepe
Sokak
Ada 103
Pafta
Parsel 305
Yüzölçümü 4148976,26
Nitelik Tavşantepe Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve ormancılık faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Köyün 1,2 km güneyinde bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Koruluk alanda bulunan tümülüsün üzerinde meşe ağaçları bulunmaktadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Tepesinde ve güney eteğinde yaklaşık 1 m derinliğinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 25 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.