Yükleniyor...

Demirköy Büyük Dökümhane (fatih Dökümhanesi) Arkeolojik Sit Alanı

Hamdibey, Demirköy
ENV. NO: 39-03-909
Genel Bilgiler
Yapı Adı Demirköy Büyük Dökümhane (fatih Dökümhanesi) Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No 39-03-909
Yapı Türü
Dönemi Osmanlı
Genel Tanım Dökümhane yaklaşık on bin metrekarelik bir alana sahiptir ve etrafı surlarla çevrili iki farklı düzleme oturan yapılar topluluğundan oluşmaktadır. Savunma-koruma amacıyla yapılmış 110 cm kalınlığındaki taş duvarlarla çevrili yaşama-hizmet mekanlarının 10 metre aşağısında üretim ve depolama alanları yer almaktadır. III. derece arkeolojik sit alanı sınırları 1. derece arkeolojik sit alanını çevreleyecek şekilde, parsel sınırları esas alınarak belirlenmiştir.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Hamdibey
Belde
Mevki
Sokak
Ada 242
Pafta
Parsel 54-55 ve 22,23,24,26,27,47
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli I. ve III. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi I. Derece Arkeolojik Sit(54-55parseller) ve III. Derece Arkeolojik Sit(22-23-24-26-27-47 parseller)
Şimdiki Tehlikeler Özel güvenlik görevlilerince kontrolü yapılmaktadır.
Şimdiki Durumu Fatih Dökümhanesinde 2001 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır.
Önerilen Koruma 1. derece arkeolojik sit alanını çevreleyecek şekilde belirlenen alanda ileriki zamanda yapılabilecek uygulamaların da denetimli olarak yapılabilmesi için III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili önerilmektedir.
Gözlemler Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla geçici koruma önlemleri alınarak kalıntıların tamamı jeotekstil ile örtülmüştür.
Ekler
Fotoğraf
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 11.09.1991 tarih ve 949 sayılı karar. 20.07.2020 tarih ve 6920 sayılı Karar (sit sınırları revize edilmiştir.)
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.