Yükleniyor...

Değirmen Ve Müştemilatı

Kızılcıkdere, Merkez
ENV. NO: 39-01-1063
Genel Bilgiler
Yapı Adı Değirmen Ve Müştemilatı
Envanter No 39-01-1063
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı 20.yy
Genel Tanım Kırklareli ili, Merkez İlçesi, Kızılcıkdere Köyü, Kırklarelinin güneydoğusunda yer almaktadır. Kızılcıkdere Köyü içerisinden geçen Kırklareliye bağlantı yolu üzerinde yer alan değirmen özgünlüğünü korumaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kızılcıkdere
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 3119
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Tek Kat
Malzeme Taş - Tuğla
Yapım Tekniği Almaşık Örgü
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Taşınmaz alana dikdörtgen planda oturmaktadır.Taş ve tuğlanın kullanıldığı yığma yapı almaşık örgü tekniğiyle tek kat olarak inşaa edilmiştir. Taşınmazın beden duvarları yaklaşık 6-7 sıra taş iki sıra tuğla olacak şekilde örülmüş olup cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Taşınmazın ön cephesinde çift kanatlı demir doğrama geniş bir kapı açıklığı yer almaktadır. Kapı açıklığının değiştirilmiş olduğu kapı üzerinde yer alan betonarme halıdan anlaşılmaktadır. Taşınmazın ön cephesinde 6 adet yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Beşik çatı ile örtülü olan taşınmazın alınlık kısmında da tuğla ve taş kullanılmış olup taş ile örtülen alınlığın dikme noktasından saçak kotuna kadar olan kısım tuğla ile örtülmüştür. Taşınmazın arka cephesinde pencere açıklığına yer verilmemiş olup cephe sade bırakılmıştır. Yapının sol ucuna bitişik nizamda aynı malzeme ve teknik kullanılarak bir müştemilat inşaa edilmiştir. Taşınmazın iç kısmında çatı yüksekliği ve karkasları açıkta bırakılmış olup, iç mekanın geçen ahşap dikmeler ile desteklenmiştir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Değirmen
Bugünkü Kullanım Değirmen
Önerilen Kullanım Değirmen
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 03.09.2019 tarih ve 6193 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Mehtap GÖREN Şehir Plancısı
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.