Yükleniyor...

Davutlu Mezarlığı

Davutlu Boyalık Mevkii, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-1057
Genel Bilgiler
Yapı Adı Davutlu Mezarlığı
Envanter No 39-05-1057
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Davutlu Köyü Mezarlığında 7 adet mezar taşı yer almakta olup, bunlar fesli, sarıklı, süslemeli-yuvarlak tepecikli mezar taşlarıdır. Mezarlık alanında kara yazısız mezar taşı da bulunmaktadır. Mezar taşları H.1319-1343 aralığına tarihlenmektedir.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Davutlu Boyalık Mevkii
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 4
Parsel 411
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Davutlu Köyü Mezarlığında 7 adet mezar taşı tespiti yapılmış olup, söz konusu mezar taşları;
-H.1319 tarihli tepeliği süslemeli kadın baş taşı
-H.1332 tarihli son iki satırı mevcut kadın baş taşı
-H.1339 tarihli ayak ve sarıklı erkek baş taşı ile fesli baş taşı (2 adet)
-H.1342 tarihli sarıklı baş taşı
-H.1343 tarihli yuvarlak tepecikli kadın baş taşı
-Kitabesinin iki satırı mevcut sarıklı baş taşı

Davutlu Köyiçinin kuzeybatısında, köyiçine yaklaşık 450 m. mesafede Davutlu Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında aktif defin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanının kuzey ve kuzeydoğusunda yayıldığı tarihi mezarlık taşlarının bir kısmının delikli, bir kısmının hasarlı halse bulunduğu görülmüştür. Mezarlık alanında kara yazısız mezar taşı da bulunmaktadır. Özellikle eski mezarlık dokusu yoğun otsu bitkiler altında kalmıştır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Yok
İç Yapı İyi
Süsleme Fena
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Davutlu Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Davutlu Köyiçinin kuzybatısında, köyiçine yaklaşık 450 m. mesafede Davutlu Mezarlığı'nın yer aldığı, mezarlık alanında aktif devin işlemlerinin devam ettiği, eski mezarlık dokusunun mezarlık alanın kuzey ve kuzeydoğusunda yayıldığı tarihi mezar taşlarının bir kısmının dikili, bir kısmının hasarlı halde bulunduğu görülmüştür. Özellikle eski mezarlık dokusu yoğun otsu bitkiler altında kalmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini E.K.V.K Kurulunun 03.09.2019 tarih ve 6199 sayılı karar ekidir.
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Selin KAHRAMAN Sanat tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.