Yükleniyor...

Çukurpınar Kışlalar Kalesi

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-282
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Kışlalar Kalesi
Envanter No 39-01-282
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 5,8 km batısında, ağaçlık bir mera alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Küçük ölçekli bir kaledir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Kışlalar Mevki
Sokak
Ada 113
Pafta 4
Parsel 285
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Duvar izleri her yerde takip edilememektedir. Alanda çok sayıda pişmiş toprak kap, tuğla ve kiremit parçalarına rastlanmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Üzerinde tarım veya ağaçlandırmaya izin verilmemesi, definecilere karşı bölge güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Doğal şartlar ve definecilik faaliyetleri sonucu tahrip olmuştur. Ayrıca iş makinesiyle yapılan tahribat göze çarpmaktadır. Üzerine çam dikilerek ağaçlandırma yapılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.