Yükleniyor...

Çukurpınar Bağlarormanı Doğu Nekropol Alanı

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-280
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Bağlarormanı Doğu Nekropol Alanı
Envanter No 39-01-280
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-ms 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Bostanlar
Sokak
Ada 110
Pafta 6
Parsel 22-23
Yüzölçümü 13579.11 / 8340.44
Nitelik Tarla / Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köyün 2,3 km batısında bulunan alanda, yükseklikleri 1 m ile 2 m arasında değişen 20 ye yakın küçük ölçekli tümülüsten oluşan nekropol alanıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mezar tepelerinden birçoğu defineciler tarafından kazılmış, moloz taş örgülü mezarlar tahrip edilmiş ve içleri boşaltılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.