Yükleniyor...

Çukurpınar Bağlarormanı Batı Nekropol Alanı

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-281
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Bağlarormanı Batı Nekropol Alanı
Envanter No 39-01-281
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-ms 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. M.Ö.14. yy. ile M.S. 6.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Çayırlar/bostanlar
Sokak
Ada 110
Pafta 6
Parsel 68-56
Yüzölçümü 23010.5 / 31264.75
Nitelik Tarla / Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 2,6 km batısında bulunan alanda, yükseklikleri 1 m ile 2 m arasında değişen, 10-15 m ara ile konumlanmış, çok sayıda küçük ölçekli tümülüs ile 4 adet büyük ölçekli tümülüsten oluşan nekropol alanıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mezar tepelerinden birçoğu defineciler tarafından kazılmış, mezarlar tahrip edilmiş ve içleri boşaltılmıştır. Alanda yükseklikleri 2-4 m, çapları 15-25 m arası değişen dört adet büyük ölçekli tümülüs yer almaktadır. Bu büyük ölçekli tümülüslerin bir tanesinin üzerinde tarım yapılmaktadır. Diğer üç tanesi, defineciler tarafından kazılmış, mezarlar tahrip edilmiş ve içleri boşaltılmıştır. Mezarların çevresinde bu yapılara ait 4 cm kalınlığında tuğla parçaları ile moloz taşlar bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.