Yükleniyor...

Çayırdere Badem Tepe Kalesi

Çayırdere, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-392
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çayırdere Badem Tepe Kalesi
Envanter No 39-07-392
Yapı Türü Kale
Dönemi Erken Bizans
Genel Tanım Köyün 0,5 km güneyinde bulunan kale 90-100 mt boyundadır. Hakim bir tepede yer almaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Çayırdere
Belde
Mevki Bademtepe
Sokak
Ada 113
Pafta
Parsel 94
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. derece Arkeolojik Sit 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillidir.
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma
Gözlemler Kale yapısı temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir, birçok yapı taşı çevreye dağılmış durumdadır. 6-7 mt yüksekliğinde moloz taş, tuğla ve kireç harcı kullanılarak örülmüş kule kalıntısı bulunmaktadır. Yaklaşık 1,5 mt kalınlığındaki kule duvar örgüsünde kullanılan tuğlalar 3 cm kalınlığındadır. Bu kule kalıntısının 100 mt kuzeyinde surun diğer bir kulesine ait temel kalıntıları yer almaktadır. Sur içerisinde ve sur duvarları üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Kulenin arkasındaki asıl kale kalıntısının bulunduğu alanda yapılan kaçak kazıda toprak katmanlarında yapı kalıntılarına rastlanmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU
Kurul Onayı No 16.12.2015-2836
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 30.06.2020 tarih ve 6882 sayılı Karar ile sit sınırları revize edilerek genişletilmiştir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.