Yükleniyor...

Çalışkan Çiftliği Kaya Küpleri

, Vize
ENV. NO: 39-08-204
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çalışkan Çiftliği Kaya Küpleri
Envanter No 39-08-204
Yapı Türü Kaya Küpleri
Dönemi
Genel Tanım Köyün 2,9 km batısında çevresi orman olan açıklık bir alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küp formunda oyuntular mevcuttur.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki Çalışkan Çiftliği Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 7 kadar küp tespit edilmiştir. Depolama yada mezar amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.