Yükleniyor...

Çakıllı Ergene Gökçesu Su Kemeri Kalıntısı

, Vize
ENV. NO: 39-08-212
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çakıllı Ergene Gökçesu Su Kemeri Kalıntısı
Envanter No 39-08-212
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Beldenin 4,2 km batısında ormanlık alanda eski su yoluna ait kemer ve temel kalıntıları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Çakıllı Beldesi
Mevki Köprüdere
Sokak
Ada 203
Pafta
Parsel 4
Yüzölçümü 27646246
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan yaklaşık 3 m eninde moloz taş ve kireç harcı ile örülmüş bir duvar kalıntısı yaklaşık 150 m boyunca zeminde temel seviyesinde takip edilebilmektedir. Bu duvarın bir bölümünde kesme taş ile örülmüş açıklığı yaklaşık 2 m olan bir kemer bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.