Yükleniyor...

Çağlayık Ayazma Kalesi

Çağlayık Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-082
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çağlayık Ayazma Kalesi
Envanter No 39-01-082
Yapı Türü Askeri
Dönemi Bizans ?
Genel Tanım Çağlayık Köyünün 1,3 km batısında, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Tamamen tahrip olmuştur.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çağlayık Köyü
Belde
Mevki Ayazma Kale
Sokak
Ada 101
Pafta 1
Parsel 272
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Alanın kuzey kısmında giriş kapısı olabilecek bir boşluk bulunmaktadır. Kuzey tarafında 2-2,5 metre yüksekliğinde sağlam kalmış duvar bölümleri görülebilmektedir. Moloz taş ve kireç harcı kullanılarak örülmüş beden duvarlarında, 2-2,5 cm ve 3,5-4 cm kalınlığıda, farklı tuğla kalınlıkları kullanılarak örülmüş yatay hatıl sıraları mevcuttur.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.