Yükleniyor...

Buzağıdere Btümülüsü

Devlet Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-430
Genel Bilgiler
Yapı Adı Buzağıdere Btümülüsü
Envanter No 39-08-430
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Devlet Mahallesi
Belde
Mevki Kaçavere
Sokak
Ada 87
Pafta
Parsel 71
Yüzölçümü
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu İlçe merkezinin 3,8 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 5-6 m yüksekliğinde, 30-35 m çapındadır. Etrafı tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Koruma sınırı itibarıyla tarım amaçlı kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tepesinde 2 metreye 2 m yaklaşık 5 m derinliğinde kuyu şeklinde kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüsün genel formu bozulmuş ve çevresi sürülerek daraltılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.