Yükleniyor...

Büyükmandıra Bağlık Tümülüsü

Katranca Köyü, Babaeski
ENV. NO: 39-02-621
Genel Bilgiler
Yapı Adı Büyükmandıra Bağlık Tümülüsü
Envanter No 39-02-621
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy Katranca Köyü
Belde Büyükmandıra Beldesi
Mevki Köy İçi
Sokak
Ada 125
Pafta
Parsel 6
Yüzölçümü 2244,24
Nitelik Avlulu Kerpiç Ev, Ahır Ve Dükkan
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Belde merkezinden 1,7 km güneydoğuda, tarım alanında bulunan tümülüs 2,5-3 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Yassılaşmış durumdadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Üzerinde tarım yapılmasının engellenmesi. Çevre tarla sahiplerinin uyarılarak daha fazla yaklaşılmasının engellenmesi.
Gözlemler Üzeri muhtemelen tarımsal amaçlı sürülmeden dolayı yassılaşmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2899 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.