Yükleniyor...

Boztaş Yiğitbaşı Yolu Nekropol Alanı

Boztaş Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-107
Genel Bilgiler
Yapı Adı Boztaş Yiğitbaşı Yolu Nekropol Alanı
Envanter No 39-03-107
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Boztaş Köyü
Belde
Mevki Yiğitbaşı Yolu Üzeri
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,6 km kuzeyinde bulunan ormanlık alanda yükseklikleri 1 m ile 4 m arasında değişen 30 kadar tümülüs şeklinde mezar tepesi bulunmaktadır. Orman alanı içerisindedir.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Orman içerisinde geniş bir alana yayılmış mezar tepeleri iyi korunmuş durumdadır. Bir tanesinin üzerinde kaçak kazı izi görülmektedir. Aralarında yüksekliği 4 m çapı 15 m olan tümülüsler vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.