Yükleniyor...

Beypınar Muhtar Tepesi Tümülüsü

Beypınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-326
Genel Bilgiler
Yapı Adı Beypınar Muhtar Tepesi Tümülüsü
Envanter No 39-01-326
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Beypınar Köyü
Belde
Mevki Sırapalamutlar
Sokak
Ada 103
Pafta 7
Parsel 206-211-262
Yüzölçümü 10713.24 / 8171.12 / 5799.45
Nitelik Tarla / Tarla / Ham Toprak
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 2,1 km güneyinde, Üsküp yolunun solunda tarım alnında bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Üzerinde çok sayıda ağaç bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Tümülüs, defineciler tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Güneydoğu tarafı iş makinesi ile tamamen alınmış durumdadır. Kuzey ve batısında da kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarım amaçlı sürümler nedeniyle tümülüs alanı daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.