Yükleniyor...

Balaban Dörtyol Orman Deposu Tümülüsü Ve Nekropol Alanı

Balaban Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-099
Genel Bilgiler
Yapı Adı Balaban Dörtyol Orman Deposu Tümülüsü Ve Nekropol Alanı
Envanter No 39-03-099
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Balaban Köyü
Belde
Mevki Dörtyol Orman Deposu Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü -
Nitelik -
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 2,6 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 6-7 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır. Bu bölgede yükseklikleri 50 cm ile 1,5 m arasında değişen 50 ye yakın mezar tepesi bulunmaktadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Orman içerisinde bulunan tümülüsün tepesinde kaçak kazı yapılmıştır. Kaçak kazı çukurunda kireç harçlı moloz taş örgülü mezar odasının duvarı görülmektedir. Geniş bir alana yayılmış mezar tepelerinin birçoğu defineciler tarafından kazılmış mezarlar tahrip edilmiştir. Defineci kazılarından mezarların büyük yassı taşlar dört taraftan çevrelenmiş ve üzerinde yine yassı blok bir taş ile kapatılmış şekilde oluşturulduğu görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.