Yükleniyor...

Babaeski Höyüktepe Tümülüsü

, Babaeski
ENV. NO: 39-02-717
Genel Bilgiler
Yapı Adı Babaeski Höyüktepe Tümülüsü
Envanter No 39-02-717
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Babaeski
Mahalle Köy
Belde
Mevki Hamidiye Mah.
Sokak 570 Sokak
Ada 43
Pafta
Parsel 14
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Definecilik, imar ve inşaat faaliyetleri.
Şimdiki Durumu İlçe Merkezi'nde, Hamidiye Mahallesi'nde, etrafında yoğun yapılaşma olan bir alanda bulunan tümülüs, 12-14 m yüksekliğinde, 65-70mt çapındadır.
Önerilen Koruma Koruma alanının belirlenmesi, üzerinde imar ve inşaat faaliyetlerine izin verilmemesi.
Gözlemler Güneybatı eteğinde betonarme su kulesi, güney eteğinde iste betonarme bir platform bulunmaktadır. Şehir içerisinde yeşil alan olarak kalmış, üzerinde ağaçlar bulunan bir park görünümündedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 08.04.1988/7
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.07.1991/942 11.09.1991/949
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.