Yükleniyor...

Avcılar Köyü Eski Mezarlığı

Avcılar Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-116
Genel Bilgiler
Yapı Adı Avcılar Köyü Eski Mezarlığı
Envanter No 39-03-116
Yapı Türü
Dönemi Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Avcılar Köyü'nde yer alan eski mezarlık alanında Osmanlı Dönemi yazılı ve yazısız mezar taşları mevcuttur. Eski mezarlık alanında yer alan yazısız mezar taşlı olan mezarların baş ve ayak taşları bulunduğundan, bunların Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu düşünülmektedir. Bu mezar taşları 20-100cm arası çeşitli yüksekliktedirler. Bunların bazıları yıkılmış ve sökülmüş durumdadır, bazıları ise toprak altında kalmış olduğundan çok az bir kısmı görülmektedir. Bu mezarlık alnında Osmanlı Dönemine ait yazılı mezar taşları da mevcuttur. Bu mezar taşlarının da büyük çoğunluğu yerlerinden sökülmüştür. Yazılı mezar taşlarında yapılan incelemede. 1.nolu mezar taşı: Mezar taşının başlığı kırılmıştır. Mermer mezar taşının dört satırlık kitabesi yoğun yosunlaşma nedeniyle okunamamıştır. Ancak son satırda yer alan tarih kısmında H.l185 (M.1771) yazmaktadır. 2.nolu mezar taŞı: Mermer malzemeden yapılmış baş taşının altı satırlık yazı kuşağında, sadece sene 1174 (M. 1760) okunmaktadır. Mezar taşının üst kısmı kırılmıştır. 3.nolu mezar taşı: Alttan üste doğru genişleyen dikdörtgen gövdeli mezar taşı, sivri kemer alınlıklıdır. Dört satırlık yazı kuşağında "Merhum ve mağfur... Ruhuna Fatiha, Sene 11..1" yazılıdır. 4.nolu mezar taşı: Dikdörtgen gövdeli mermer mezar taşının başlığı kırıldığı için yoktur. İnce silmelerle birbirinden ayrılmış altı satırlık yazı kuşağı mevcuttur. Ancak mezar taşının yoğun yosunlaşması nedeniyle yazı kuşağı okunamamaktadır. Tarih kısmında H.l180 (M.l766) yazmaktadır. 5.nolu mezar taşı: Mermer mezar taşının üst ve alt kısmı kırılmış ve mezar taşı yerinden de sökülmüştür. Dikdörtgen gövdeli mezar taşının üç satır halinde olan kitabesi vardır. Son satırda "sene 1184"(M.l770) yazmaktadır. 6.nolu mezar taşı: Mermer mezar taşı, başlık ve dip kısmından kırılmıştır ve yerinden de sökülmüştür. Dikdörtgen gövdeli mezar taşının dört satırlık yazı kuşağı vardır. Mezar taşının tarih kısmı kırıldığı için okunamamaktadır. 7.nolu mezar taşı: Dikdörtgen gövdeli mezar taşının başlık ve yan kısmı kırılmıştır. Ayakta olan mermer mezar taşının sekiz satır halinde olan yazı kuşağı bulunmaktadır. Mezar taşında "1201 (M.l 786) tarihi vardır. 8.nolu mezar taşı: Dikdörtgen gövdeli, mermer mezar taşının baş kısmı kırılmıştır. Dört satır yazı kuşağının son satırında, "sene 1219 (M.1804)" yazmaktadır. Вu mezar taşının karşısında ayak taşı da mevcuttur. 9.nolu mezar taşı: Mermer mezar taşının alt ve üst kısmı kırılmıştır. Dikdörtgen gövdeli mezar taşının, sadece tarih kısmının yazılı olduğu satır mevcuttur. Bu satırda "1171 (M.l757) yazmaktadır. Mezar taşı yerinden çıkarılmıştır. 10.nolu mezar taşı: Dikdörtgen gövdeli mezar taşının başlık kısmı kırılmıştır. Üç satır halinde olan yazı kuşağının son satırında "Fatiha sene 1184 (M.1770) yazmaktadır. 11.nolu mezar taşı: Alttan üste doğru genişleyen dikdörtgen gövdeli mezar taşı, sivri kemer alınlıklıdır. Sülüs hattıyla oluşturulmuş yazı kuşağının son satırında "sene 1211 (M.1796)" tarihi okunmaktadır. Mezar taşı, alt kısmından kırılmıştır ve yerinden de sökülmüştür. Bir kadına ait bir mezarın baş taşı olduğu düşünülen bu taşın üçgen alınlıklı kısmında akant yapraklarından oluşan bir buket ve etrafında kıvrık dallar yer almaktadır. Ayrıca, ince silmeler arasında rozet şeklinde çiçek motifler sıralanmıştır. Bunun dışında, bir dal üzerinde üç adet gül motifinin yer aldığı süsleme öğeleri de vardır. 12 nolu mezar taşı: Kare gövdeli mezar taşının başlık kısmı kırılmıştır. Üzerinde yer alan kitabe, yosunlaşma nedeniyle okunamamaktadır. l3.nolu mezar taşı: Dikdörtgen gövdeli mezar taşının üst kısmı kırılmıştır. Kitabenin sadece son satırı kalmıştır. Burada da "sene 1208(M.l 793)" yazmaktadır. Genellikle Osmanlı Dönemi mezarları olan mezarlıkta, yaklaşık 5-6 m. çapında 1-1,5 m. yüksekliğinde tümülüs olduğu düşünülen iki adet mezar yapısı da tespit edilmiştir. Üzerleri taşla örtülü tümülüslerin birinde kaçak kazı yapılmıştır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Avcılar Köyü
Belde
Mevki Mezarlık
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 115
Yüzölçümü 10425,31
Nitelik Mezarlık
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli Mevcut, 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1.Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Etrafı açık vaziyette olan mezarlığı, ağaç ve çalılar kapladığı için, mezar taşları zamanla toprak altında kalabilir. Ayrıca, köy halkının da mezar taşlarını sökerek kendi ihtiyaçları için kullandıkları ifade edilmiştir. Kaçak define kazılarına maruz kalması da bir diğer tehlikedir.
Şimdiki Durumu Mezar taşlarının bazısı sağlam vaziyette olup, bazısı ise hem yerinden sökülmüş hem de kırılmış durumdadır.
Önerilen Koruma Avcılar Köyü Eski Mezarlığının tel örgü veya taş duvar ile çevrilmesi. Alandaki ağaç ve çalılıkların temizlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimlerince kaçak kazılara karşı kontrol edilmesi.
Gözlemler Eski mezarlığın hemen kuzeyinde yeni mezarlık alanı bulunmaktadır. Etrafı açık durumda olan eski mezarlık alanında Osmanlı Dönemi yazılı ve yazısız mezar taşları görülmüştür. Mezar taşlarının bazıları muhtemelen doğal sebepler nedeniyle yıkılmış veya yerlerinden sökülmüştür. Ayrıca, alanda kaçak kazı izleri görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.01.2011-3367
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.