Yükleniyor...

Asmakaya Su Bendi Kalıntısı

, Vize
ENV. NO: 39-08-439
Genel Bilgiler
Yapı Adı Asmakaya Su Bendi Kalıntısı
Envanter No 39-08-439
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Vize ilçe merkezinin 1,9 km kuzeydoğusunda dere yatağında su bendi şeklinde bir duvar kalıntısı bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Asmakaya Mevki
Sokak
Ada 269
Pafta
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Dereye dik uzanan duvar kalıntısı, yaklaşık 60 cm eninde, 4 m yüksekliğinde ve 7mt uzunluğunda, moloz taş ile örülmüştür. Etrafında kırık vaziyette çapı 20 cm civarında pişmiş toprak künk parçaları bulunmuştur.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.