Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırk Şehitler Anıtı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırk Şehitler Anıtı
Envanter No
39-01-746
Yapı Türü
Anıt
Yapım Tarihi
1960
Yaptıran
1952 yılında kurulan Kırklareli İmar Derneği tarafından yaptırılmıştır.
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kırk Şehitler Abidesi, 1363 yılının ilkbaharında (Padişah 1.MuratHüdavendigar Dönemi) Demirtaş Paşa komutasındaki Türk ordularının Bizanslılardan almaları sırasında şehit düşen Kırk Akıncı adına yaptırılmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Kocahıdır Mahellesi
Belde
Mevki
Kırkşehitler Mevkii
Sokak
Ada
268
Pafta
Parsel
5
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kırk Şehitler Anıtı; İlimiz Yanık Kışla Caddesinde bulunan, Kırklar Tepesi denilen yerdeki Kırk Şehitler Abidesi, 1952 yılında kurulan Kırklareli İmar Derneği tarafından 1960 yılında yaptırılmıştır. Kırk Şehitler Abidesi, 1363 yılının ilkbaharında (Padişah 1. Murat Hüdavendigar Dönemi) Demirtaş Paşa komutasındaki Türk ordularının Kırklareli'ni Bizanslılardan almaları sırasında şehit düşen Kırk Akıncı adına yaptırılmıştır. Bu fetih ile birlikte Bizanslılar dönemindeki ismi olan Saranta Eklesies değiştirilmiş ve Kırkklise Kırknise olarak anılmıştır. Kırklar Baba Dergahı'nda bulunan kitabedeki, "Kırk Kimesne şehit oldu bu yerde bu nam ile anılmıştır bu belde" beyitinden dolayı da Kırk Kimesne olarak anılmıştır. Kırklar Baba Dergahı'nın yerindeki eski mezarlar bulunarak ona göre bu günkü anıt Kırklar Baba Dergahı'nın yerine yaptırılmıştır. Kırklareli Anıtı da denile Kırk Şehitler Abidesi açık ve modern bir türbe şeklindedir. Abide 40 mermer sütun içerisinde dikdörtgen bir planda olup, her yeri mermer ile kaplanmıştır. Dikdörtgen bahçenin ortasında üzeri pare bir mermer kapak ve.....
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Anıt Mezar
Bugünkü Kullanım
Anıt Mezar
Önerilen Kullanım
Anıt Mezar
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
04.04.1991/856
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
04.04.1991/856.20.01.1989/30
Yayın Dizini
Hazırlayanlar