Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Rüstem Paşa Camii

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Rüstem Paşa Camii
Envanter No
39-05-1106
Yapı Türü
Camii
Yapım Tarihi
Yaptıran
Rüstem Paşa
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Osmanlı
Genel Tanım
Eski caminin beratından da anlaşılacağı üzere 17.yy başlarında inşa edildiği,19 yy. ortalarında tamir olduğu, eski caminin Balkan Harbi yıllarında yıkılması üzerine mevcut taşları kullanılarak1937 yılında inşa edilmiştir. Caminin harim mekanı kare planlı kuzeyinde iki katlı eski son cemaat mekanlı ve 1980 yılında eklenmiş tek katlı son cemaat yerinde oluşan taş duvar örgülü, sıvalı ve boyalı, kesme taş malzemeden minareli, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde
Büyükkarıştıran
Mevki
Sokak
Ada
Pafta
263
Parsel
9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+mahfil
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Eski caminin beratından da anlaşılacağı üzere 17. yy başlarında inşa edildiği, 19 yy ortalarında tamir gördüğü, eski caminin tamamen Balkan Harbi yıllarında yıkılması üzerine mevcut taşları kullanılarak 1937 yılında yeniden inşa edilmiştir. Caminin harim mekanı kare planlı, kuzeyinde iki katlı eski son cemaat mekanlı ve 1986 yılında eklenmiş tek katlı cemaat yerinde oluşan taş duvar örgülü, sıvalı ve boyalı kesme taş malzemeden minareli kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Yapının çatısı tavanı ve iç mekanı 2000 li yıllarda komple yenilenmiştir. Kaynaklardan 1937 yılındaki ikinci yapının sırasında kesme taş minaresinin formunu korumuş olup, minare dikdörtgen prizmal kaideli silindirik görevli iki adet taş bilezikli, taş levha korkuluklu, şerefe allı içbükey ve kaval silmeli, kurşun kaplı, sivri külahlıdır. Camii girişinin önünde yer alan mahfil katı ahşaptır. Harim doğu duvarı hariç dörtgen pencere açıklığına sahiptir. Alt seviye pencereleri düz lentolu, üst kat pencereleri ise yuvarlak kemerlidir. Yapının mevcut tavanı pvc malzeme ile kaplıdır. Kaynaklardan yapının saçaklı son cemaat yeri ile ahşap tavanlı harim mekanından oluştuğu, taş duvarlı, taş döşemeli zeminli, kurşun kaplı çatılı olduğu, ikisi havale toplamda sekiz adet penceresinin bulunduğu müezzin mahfilinin tevkanı ahşap yapılı olduğu, dış avlu duvarları bulunan yapının tuğla gövdeli minaresinin olduğundan bahsedilmektedir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Camii
Bugünkü Kullanım
Camii
Önerilen Kullanım
Camii
Sahibi
Cağaloğlu Rüstem Paşa Vakfı
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Balkan Harbi yıllarında yıkılması üzerine mevcut taşları kullanılarak 1937 yılında yeniden inşa edilmiştir. Caminin harim mekanı kare planlı kuzeyinde iki katlı eski son cemaat mekanlı ve 1986 yılında eklenmiştir. Yapının çatısı, tavanı ve iç mekanı 2000 li yıllarda komple yenilenmiştir.
Gözlemler
Cami aktif olarak kullanılmakta olup, ikinci yeniden inşasıyla birlikte bugünkü halini almıştır. Mevcut yapının çatısı, tavan ve iç mekanı 2000 li yıllarda komple yenilenmiştir. Yapının mevcut tavanı pvc malzeme ile kaplıdır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
09.08.2021 tarih ve 7701 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi