Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-07-1051
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Mezarlık Sokağının batısından yer almaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan konut yapının sokak ile bağlantısı olup, yapı yarı bodrum+1yüksek giriş katlı, moloz taş örgülü, kırma çatılı ve alaturka örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Mezarlık Sokak
Ada
168
Pafta
Parsel
56
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Yarı bodrum+yüksek giriş kat
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Mezarlık Sokağının batısında yer almaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan konut yapısının sokak ile bağlantısı olup, yapı bodrum+yüksek giriş katı moloz taş örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Kullanılmayan yapı harap vaziyettedir. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Terk edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi