Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahır

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahır
Envanter No
39-07-1046
Yapı Türü
Ahır
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaz parselinin batısında, tek katlı, moloz taş örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada
160
Pafta
Parsel
4
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaz parselinin batısında, tek katlı, moloz taş örgülü, beşik çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Yapı dikdörtgen planlı olup, sokak cephelerinde açıklığı yoktur. Yapı cephelerinde meydana gelen onarımlarda birket tuğla kullanıldığı görülmüştür. Yapıların içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Ahır
Bugünkü Kullanım
Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapı cephelerinde meydana gelen onarımlarda birket tuğla kullanıldığı görülmüştür.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi