Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahır

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahır
Envanter No
39-07-1042
Yapı Türü
Ahır
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaz parselinin batısında moloz taş-ahşap hatıllı duvar örgülü, güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve marsiyla tipi kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Zübeyde Hanım Caddesi
Ada
144
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaza parselinin batısında moloz taş-ahşap hatıllı duvar örgülü, güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve marsilya tipi kiremit örtülüdür. Ahır yapısı batı sokak cephesinde yer almaktadır. Doğu cephesindeki iki katlı betonarme yapıya bitişik nizamda kuzey cadde cephesinden tek kanatlı ahşap kapılı ve diğer cephe yüzeyleri ise sağırdır. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
İYİ
Taşıyıcı Durumu
İYİ
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
İYİ
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Ahır
Bugünkü Kullanım
Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Doğu cephesinde iki katlı betonarme yapıya bitişiktir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi