Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahır

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahır
Envanter No
39-07-1041
Yapı Türü
Ahır
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Ayazlar Sokak üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaz parselinin batısında moloz taş-tuğla örgülü, beşik çatılı ve alaturka-marsilya tipi kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Ayazlar Sokak
Ada
127
Pafta
Parsel
6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş-tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Ayazlar Sokak üzerinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır yapısı taşınmaz parselinin batısında moloz taş-tuğla örgülü beşik çatılı ve alaturka-marsilya tipi kiremit örtülüdür. Ahır yapısı batı sokak cephesinde yer alan güney-kuzey istikametinde dikdörtgen planlı olup, onarımlar görmüştür. Yapının içine girilememiştir
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Ahır
Bugünkü Kullanım
Ahır
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs-Maliye
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Moloz taş örgülü duvarların bir kısmı tuğla ile tekrar örülmüştür.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi