Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Ahır-Samanlık

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Ahır-Samanlık
Envanter No
39-07-1050
Yapı Türü
Ahır
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Kıvrım Sokağın güneyinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır ve yapısı taşınmaz parselinin kuzeyinde tek katlı, yığma moloz taş örgülü kırma-beşik çatılı ve alaturka-Marsilya kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Kıvrım Sokak
Ada
168
Pafta
Parsel
19
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş+tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Kıvrım Sokağın güneyinde yer almaktadır. Geleneksel dokuyu yansıtan ahır ve yapısı taşınmaz parselin kuzeyinde tek katlı, yığma moloz taş örgülü, kırma beşik çatılı ve alaturka-Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Yapılarda meydana gelen hasarlar neticesinde bazı kısımları birket tuğla ve ahşapla kapatılmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
İYİ
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Ahır-Samanlık
Bugünkü Kullanım
Ahır-Samanlık
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapılarda meydana gelen hasarlar neticesinde bazı kısımları biriket tuğla ve ahşapla kapatılmıştır.
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi