Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Su Değirmeni

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Su Değirmeni
Envanter No
39-07-1049
Yapı Türü
Değirmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Su kanalı üzerinde çalışan bir su değirmenidir. Yapı Değirmen Sokakta yer almaktadır. Yapı moloz taş ve tuğla örgülüdür. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, tek katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Ada
164
Pafta
Parsel
2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş-tuğla
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Su kanalı üzerinde çalışan bir su değirmenidir. Yapı Değirmen Sokakta yer almaktadır. Yapı moloz taş ve tuğla örgülüdür. Değirmen olarak kullanılmaya devam eden yapının zaman içinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
İYİ
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
İYİ
Süsleme
İYİ
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Su Değirmeni
Bugünkü Kullanım
Su Değirmeni
Önerilen Kullanım
Sahibi
Kaynarca Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Yapılan onarımlarda betonarme ve tuğla malzemeler kullanılmıştır.
Gözlemler
Zaman içinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi