Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-07-1045
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parseli sokak cephesinde moloz taş örgülü ve ahşap hatıllı bahçe duvarına sahip olup, konut yapısı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz taş duvar örgülü olup, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Yeni Okul Sokak
Ada
159
Pafta
Parsel
9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin
Malzeme
Taş+ahşap
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Yeni Okul Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselin sokak cephesinde moloz taş örgülü ve ahşap hatlıllı bahçe duvarına sahip olup, konut yapısı dikdörtgen planlı, tek katlı, yığma moloz taş duvar örgülü olup, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Kullanılmayan yapının üst örtüsünün bir kısmı çökmüş olup harap vaziyettedir. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut
Bugünkü Kullanım
Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Kullanılmayan yapının üst örtüsünün bir kısmı çökmüş olup harap vaziyettedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi