Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Konut
Envanter No
39-07-1032
Yapı Türü
Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Cumhuriyet
Genel Tanım
Bağlar Sokak üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz parselinde kuzeybatı ve güneydoğu istikametinde uzanan dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı konut yapısı ile kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde uzanan anbar-samanlık yapısı bulunur. Taşınmaz parselinde yer alan yapılar ile batısında dar sokağın diğer yakasındaki yapılar bir doku oluşturmaktadır.
KONUM
İlçe
Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde
Kaynarca
Mevki
Sokak
Bağlar
Ada
111
Pafta
Parsel
1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Taş
Yapım Tekniği
Kargir
Elektrik
Var
Isıtma
Var
Kanalizasyon
Var
Ayrıntılı Tanım
Bağlar sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz parselinde kuzeybatı ve güneydoğu istikametinde uzanan dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı konut yapısı ile kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde uzanan anbar-samanlık yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz parselinde yer alan yapılar ile batısında bulunan dar sokağın diğer yakasındaki yapı topluluk bir doku oluşturmaktadır. Yapılar yığma moloz taş duvar örgülü olup, konut yapısının sokak cepheleri sıvalı ve sağırdır. Konut, samanlık ve anbar yapıları kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Konut yapısının girişi güney (bahçe) cephesine bakmaktadır. Yapılar içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
ORTA
Taşıyıcı Durumu
ORTA
Dış Yapı
ORTA
Üst Yapı
ORTA
İç Yapı
ORTA
Süsleme
YOK
Rutubet
İZİ VAR
Özgün Kullanım
Konut ve Anbar
Bugünkü Kullanım
Konut ve Anbar
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Konut yapısı sıvalı ve kısmen boyalıdır.
Gözlemler
Dar sokak biçimlenişine katkı verir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi