Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kirazlar Tepe Dolmeni

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kirazlar Tepe Dolmeni
Envanter No
39-04-1100
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Doğu Trakya dolmenlerinin Son Tunç Çağı ile ilk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö VIII-VII yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir.
KONUM
İlçe
Kofçaz
Mahalle Köy
Kula
Belde
Mevki
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
253
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Taşları devrilmiş olan dolmen kısmen toprağa gömülü durumdadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
YOK
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım
Sahibi
Edirne Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Rapor
Var
Restorasyon
Harita
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Revizyon
Kurul Kararları
28.10.2020 tarih ve 7200 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Burcu KAYA TOPAÇOĞLU Arkeolog
Hakan ERDEN Harita Mühendisi