Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Sveti Nikolas (Bulgar) Kilisesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Sveti Nikolas (Bulgar) Kilisesi
Envanter No
39-01-1013
Yapı Türü
Kilise
Yapım Tarihi
Hicri: 06.05.1325
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Geç Osmanlı
Genel Tanım
Osmanlı arşivinde yer alan vaziyet planı, yapısal ve çevresel özelliklerine göre; doğu-batı yönlü T planlı üç nefli ana mekanı ve narteks (giriş) bölümünden oluşmaktadır. Kuzey cephede yer alan giriş mekanı cepheden dışarı taşkın olarak belirgin kılınmıştır. Yapı kırma çatı ile örtülüdür. Doğu cephesinde bulunan apsis te dışa taşırılarak belirgin kılınmıştır.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Hatice Hatun Mahallesi
Belde
Mevki
Koca Kasaplar
Sokak
Hidayet-Paşa Çeşme yan sokakları
Ada
193
Pafta
Parsel
54-55-56-57-58 ve 78 (eski 1)
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
zemin + galeri katı
Malzeme
taş
Yapım Tekniği
kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Osmanlı arşivinde yer alan vaziyet planı, yapı ve cephesel özelliklerine göre, doğu-batı yönlü T planlı, x üç nefli ana mekanı ve narteks (giriş) bölümünden oluşmaktadır. Kuzey cephede bulunan narteks (giriş) kısmı ana mekandan dışa taşkın olarak belirgin kılınmıştır. Yapı kırma çatı ile örtülüdür. Giriş cephesinin zemin kat orta ekseninde çift kanatlı dikdörtgen kapı, yanlarda ikişer adet pencere; ikinci katta ise giriş kapısı üzerinde bir adet ve iki yanında üçer olmak üzere 7 adet pencereye sahiptir. Kat ayrımında, yapı köşelerinde ve girişin iki yanında çatı saçağına kadar uzanan silme bordür hatları bulunur. Doğu cephede bulunan apsis te dışa taşırılarak belirgin kılınmıştır. Narteks kısmının orta ekseninde yer alan oval planlı girişler ile ana mekana geçilmekte olup girişin iki yanı, ikişerli odalara ayrılmıştır. Narteks kısmının kuzey cephede üst kat pencerelerinin olması giriş üzerinde galeri katı olduğunu işaret etmektedir. İç mekanda bema önünde narteks kısmı bulunur. Ana mekan altışar sütun ya da kolonla üç nefe ayrılmıştır. Ana mekan yan cephelerde uzunlamasına dikdörtgen büyük dörder pencereye sahip olup pencereler sövelidir. Dışa taşkın narteks bölümünün yan cephelerden dışa açılan birer kapısının olduğu görülmektedir. Doğu cephede ise zemin ve üst kotta ikişer adet penceresi bulunmaktadır. 193 ada eski 1 parselin kadastral sınırlarının kilise, bahçe, depo ve müştemilatın yerleşim alanı olduğu, yerinde yapılan incelemede kilisenin Eski Hastane Caddesi ile Hidayet Sokağın kesişiminde doğu, kuzey ve güney kısımlarının büyük oranda yıkıldığı, güneybatı ve batı duvarlarının bir kısmının günümüze ulaştığı, yapının kesme taş malzemeden inşa edildiği ve batı cephesinde yapılaşmaların yer aldığı görülmüştür. Yapının çatı saçağı da silmelidir. Taşınmazın tamamen yıkılan doğu cephesi ile büyük oranda yıkılan kuzey ve güney cepheleri boş arsa konumundadır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Kilise
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahs
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24.07.2019 tarih ve 6150 sayılı karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar