Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kıyıköy Mezarlığı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kıyıköy Mezarlığı
Envanter No
39-081004
Yapı Türü
Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Genel Tanım
Kıyıköy Beldesinin batısında, kuzeye doğru eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Mezarlı duvarlarında muhdes türbe yapısı içerisinde yer alan toprak üzerine dikili halde kitabeli kitabesiz sarıklı fesli bitkisel bezemeli geometrik (üçgen-altıgen) ve yazısız baş ve ayak taşları olmak üzere çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır. Bir kısmı tahrip olmuş olan mezar taşları dağınık halde olup H.1136 ile H. 1334 yılları arasına tarihlenmektedir. Yaklaşık 35 adet baş ve ayaktaşı bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kıyıköy
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak
Ada
259
Pafta
Parsel
7
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Mezarlığın mezarlık duvarında 4 adet kırık sarıklı mezar taşı, gövdesi olmayan 4 adet ve türbe yapısı içinde 8 adet sarıklı mezar taşı ile
MEZARLIK ALANIDA TOPRAK ÜÜZERİNDE;
-H.1141 tarihli erkek mezar taşı,
-H.1310 tarihli ayak taşı ile bitkisel motifli kadın baş taşı,
-H.1218 tarihli dardağan sarıklı yeniçeri baş taşı,
-Tarihsiz iki satırlı (kırık) birkisel motifli kasın baş taşı,
-iki satır yazılı baş taşı,
-H.1282 tarihli son iki satırı kitabeli kadın baş taşı,
-H.1229 tarihli kitabeli erkek baş taşı,
-Kitabesinin sadece orta kısmı mevcut olan baş taşı,
-H.1228 tarihli kadın baş taşı,
H.1157 tarihli kitabesinin son üç satırı olan erkek baş taşı,
H.1190 tarihli üçgen tepelikli kadın baş taşı,
-Kitabesinin ilk üç satırı olan baş taşı,
-H.1253 tarihli üçgen tepelikli kadın baş taşı,
-H.1145 tarihli kitabesinin son iki satırı olan kadın baş taşı.
MEZARLIK ALANINDA TOPRAĞA DİKİLİ HALDE;
-H.1161 tarihli dardağan sarıklı yeniçeri baş taşı,
-H.1151 tarihli son iki satırı kitabeli erkek baş taşı,
-H.1185 tarihli erkek baş taşı,
-h.1173 tarihli son satırının bir kısmı olan kadın baş taşı,
-H.1176 tarihli baş taşı,
-Silindirik ayak taşı,
-H.1168 tarihli erkek baş taşı,
-H.1209 tarihli üçgen tepelikli kadın baş taşı,
-Kitabe kısmı kırık baş ve ayak taşı,
-H.1144 tarihli kadın baş taşı(türbe içi),
-Tarih kısmı okunamayan köşeli kadın baş taşı(türbe içi)
-Tarih kısmı okunamayan erkek baş taşı(türbe içi),
-Kırık erkek ayak taşı(türbe içi),
-H.1150, 1218, 1169 VE 1191 tarihli 4 adet erkek baş taşı,
-H.1186 tarihli kırık ayak ve erkek baş taşı,
-H.1334 tarihli fesli baş taşı,
-H.1136 tarihli iki parça halinde erkek baş taşı, H.1253 tarihli üçgen tepelikli, motifli kadın baş taşı,
-H.1150 tarihli kitabesinin son üç satırı olan erkek baş taşı olup yerinde yapılan incelemede kıyıköy mezarlık alanında definecilik faaliyetlerinin aktif şekilde devam ettiği, tarihi mezar taşlarının kırık devrik toprak altı ve üstünde unutulmaya yüz tuttuğu, yeni mezar açım alanlarında eski mezarların tahrip edildiği bazı mezar taşlarının yeni mezarlarda ve duvarlarda kullanıldığı görülmüştür.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
YOK
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
YOK
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
mezarlık
Bugünkü Kullanım
mezarlık
Önerilen Kullanım
Sahibi
Kıyıköy Belediyesi
Koruma Derecesi
Anıtsal
0
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Dağınık halde bulunan mezar taşlarının bir kısmı tahrip olmuş durumdadır. Yeni mezar açımları nedeniyle mezarlar tahrip edilmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
16.04.2019-5889
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar