Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

234 Ada 32 Parsel Konut

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
234 Ada 32 Parsel Konut
Envanter No
39-08-1011
Yapı Türü
Yapım Tarihi
20.yy
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı
Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Zemin+1 katlı, yığma moloz taş ve ahşap hatıllı duvar örgülü , dış cephe yüzeyleri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Dikdörtgen planlı yapının giriş/sokak cephesi batıya bakmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak
10 nolu sokak no:4/1
Ada
234
Pafta
E20d-12b-3
Parsel
32
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Zemin+1
Malzeme
Taş-ahşap
Yapım Tekniği
kargir
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Zemin+1 katlı, yığma moloz taş ve ahşap hatıllı duvar örgülü , dış cephe yüzeyleri ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Dikdörtgen planlı yapının giriş/sokak cephesi batıya bakmaktadır.Uzun zamandır kullanılmayan ve maili inhidam durumundaki yapının ahşap kaplamalarında dökülme, güney ve doğu cephe duvarlarında yıkıntı, kuzey cephesinde yoğun bitki örtüsü ile kapanma vardır. Yapının zamin kat batı/sokak cephesinde orta eksende kapısı, yanlarda ikişer adet demir parmaklıklı penceresi, 1. katta ise 2 adet çıkması bulunur. Çıkmalarda geniş yüzeylerde ikişer adet, yan dar yüzeylerde ise birer adet pencere mevcuttur. Pencereler dikdörtgen formlu ve giotin tiplidir. Doğu cephesi yoğun hasarlı ve 1. kat boyunca çıkmalıdır. Doğu cephe 1. kat orta eksende üçgen alınlık formu izlenir. Yapının içinin de dışı gibi yoğun hasarlı olduğu, mimari tarz ve malzeme özellikleri ile döşeme, tavan, merdiven ahşap dolap gibi unsurlarının olduğu düşünülmektedir. Yapının içine girilememiştir.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
FENA
İç Yapı
FENA
Süsleme
FENA
Rutubet
ÖNEMLİ
Özgün Kullanım
konut
Bugünkü Kullanım
kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Şahs
Koruma Derecesi
Anıtsal
2
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler
Uzun zamandır kullanılmayan ve maili inhidam durumundaki yapının ahşap kaplamalarında dökülme, güney ve doğu cephe duvarlarında yıkıntı, kuzey cephesinde yoğun bitki örtüsü ile kapanma vardır. Doğu cephesi yoğun hasarlıdır. Yapının içinin de dışı gibi yoğun hasarlı olduğu, mimari tarz ve malzeme özellikleri ile döşeme, tavan, merdiven ahşap dolap gibi unsurlarının olduğu düşünülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
var
Rölöve Projesi
Rapor
var
Restorasyon
Harita
var
Kroki
var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
25.06.2019-6061
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
24.08.2020-6964 tescilinin devamı
Yayın Dizini
Hazırlayanlar